Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder 2006M02 - 2017M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 16 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

alder

I alt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

I alt 143 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.01.2018
Kontakt
Julie Margrethe Slensvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4257
jms@ssb.no

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Sysselsette (1 000 personar), trend:
1 000 personar
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
1 000 personar
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Referansetid
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Utgangen av månaden midt i kvartalet
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Målemetode
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Kalenderjustert
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Ja
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Ja
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Ja
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Nei
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Sesongjustert
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Ja
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Ja
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Ja
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Nei
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken