Museum og samlingar

08885: Museum og samlingar. Årsverk (F) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2017
Kontakt
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Årsverk i alt:
årsverk
Lønte årsverk:
årsverk
Årsverk i faste stillingar:
årsverk
Referansetid
Årsverk i alt:
31.12.
Lønte årsverk:
31.12.
Årsverk i faste stillingar:
31.12.
Målemetode
Årsverk i alt:
Forløp (periodesum)
Lønte årsverk:
Forløp (periodesum)
Årsverk i faste stillingar:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Årsverk i alt:
Nei
Lønte årsverk:
Nei
Årsverk i faste stillingar:
Nei
Sesongjustert
Årsverk i alt:
Nei
Lønte årsverk:
Nei
Årsverk i faste stillingar:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken