Gjennomføring i videregående opplæring

08813: Gjennomføring i videregående opplæring, etter grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (avslutta serie) 2004-2009 - 2010-2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

grunnskolepoeng

I alt 10 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

I alt 3 Valgte

Søk

fullføringsgrad

I alt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.10.2016
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
31.12
Andel elever (prosent):
31.12
Målemetode
Elever:
Situasjon (tidspunkt)
Andel elever (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Sesongjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjon av grunnskolepoeng ble endret i 2007, se i Om statistikken
Fullført: En person regnes som å ha fullført videregående opplæring, når eleven eller lærlingen har oppnådd vitnemål eller fag- eller svennebrev.
fullføringsgrad
I alt
Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.
statistikkvariabel
Andel elever (prosent)
Gjennomføring av elever prosentvis fordelt etter fullføringsgrad. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken