Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Til toppen

08785: Betalingstrømmer mellom Norge og utlandet, etter næring (SN2007) (mill. kr) 2008K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
inngående verdi og utgående verdi
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 51

inngående verdi og utgående verdi

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning , C Industri ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

kvartal
2017K3
Tallene for 3. kv. 2017 er rettet 16. februar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken