Holdninger til innvandrere og innvandring

08779: Holdning til fire påstander om innvandrere (avslutta serie) 1993 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk

påstand Velg minst en verdi

I alt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.05.2011
Kontakt
Svein Blom, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4872
sbl@ssb.no

Måleenhet
Alle svar (prosent):
prosent
Helt enig (prosent):
prosent
Nokså enig (prosent):
prosent
Både og (prosent):
prosent
Nokså uenig (prosent):
prosent
Helt uenig (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
Alle svar (prosent):
2. kvartal
Helt enig (prosent):
2. kvartal
Nokså enig (prosent):
2. kvartal
Både og (prosent):
2. kvartal
Nokså uenig (prosent):
2. kvartal
Helt uenig (prosent):
2. kvartal
Vet ikke (prosent):
2. kvartal
Personer som svarte:
2. kvartal
Målemetode
Alle svar (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Helt enig (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Nokså enig (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Både og (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Nokså uenig (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Helt uenig (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Vet ikke (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Personer som svarte:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Alle svar (prosent):
Nei
Helt enig (prosent):
Nei
Nokså enig (prosent):
Nei
Både og (prosent):
Nei
Nokså uenig (prosent):
Nei
Helt uenig (prosent):
Nei
Vet ikke (prosent):
Nei
Personer som svarte:
Nei
Sesongjustert
Alle svar (prosent):
Nei
Helt enig (prosent):
Nei
Nokså enig (prosent):
Nei
Både og (prosent):
Nei
Nokså uenig (prosent):
Nei
Helt uenig (prosent):
Nei
Vet ikke (prosent):
Nei
Personer som svarte:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken