Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen

08779: Holdning til fire påstander om innvandrere (avslutta serie) 1993 - 2000

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000