Gjennomføring i videregående opplæring

08777: Gjennomføring i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og sluttkompetanse 2004-2009 - 2011-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

alder

I alt 9 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

I alt 3 Valgte

Søk

oppnådd kompetanse eller fullført videregående

I alt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.06.2017
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
31.12.
Andel elever (prosent):
31.12.
Målemetode
Elever:
Situasjon (tidspunkt)
Andel elever (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Sesongjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Andel elever (prosent)
Gjennomstømning av elever prosentvis fordelt etter sluttkompetanse. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken