Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08766: Studiepoengproduksjon for heltids- og deltidsstudenter ved universiteter og høgskoler, etter type utdanning 2008-2009 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

heltids-/deltidsstudent

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2019
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Registrerte studenter i alt:
personer
Oppnådde studiepoeng per student etter antall poeng i alt (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter null oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 1-29 oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 30-59 oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 60 og over oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Referansetid
Registrerte studenter i alt:
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter antall poeng i alt (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter null oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 1-29 oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 30-59 oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 60 og over oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inkluderer registrerte studenter per 1. oktober.

Brukerveiledning for statistikkbanken