Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08766: Oppnådde studiepoeng for heltids- og deltidsstudenter ved universiteter og høgskoler, etter type utdanning 2008-2009 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

heltids-/deltidsstudent

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Registrerte studenter i alt:
personer
Oppnådde studiepoeng per student etter antall poeng i alt (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter null oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 1-29 oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 30-59 oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Oppnådde studiepoeng per student etter 60 og over oppnådde studiepoeng (prosent):
prosent
Referansetid
Registrerte studenter i alt:
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter antall poeng i alt (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter null oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 1-29 oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 30-59 oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Oppnådde studiepoeng per student etter 60 og over oppnådde studiepoeng (prosent):
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning.

Studenter i etter- eller videreutdanning: Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning.

Heltidsstudent: En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken