Skattestatistikk for personer

08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk

region

I alt 1 Valgte

Søk

inntekt og formue Velg minst en verdi

I alt 45 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for alle personer (kr):
kr
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
personer
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
31.12
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
31.12.
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
31.12.
Målemetode
Antall personer med beløp:
Forløp (periodesum)
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
Gjennomsnitt
Gjennomsnitt for alle personer (kr):
Gjennomsnitt
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
Forløp (periodesum)
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
Gjennomsnitt
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Antall personer med beløp:
Nei
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
Nei
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
Nei
Gjennomsnitt for alle personer (kr):
Nei
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
Nei
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
Nei
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
Nei
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
Nei
Sesongjustert
Antall personer med beløp:
Nei
Millioner kroner for alle personer (mill. kr):
Nei
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
Nei
Gjennomsnitt for alle personer (kr):
Nei
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
Nei
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr):
Nei
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
Nei
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
inntekt og formue
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken