08485: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 16 Valgte

Søk

lovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2018
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4645
sff@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4543
rjs@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt:
lovbrudd
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
lovbrudd per 1 000 innbyggere
Referansetid
Lovbrudd anmeldt:
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
31.12.
Målemetode
Lovbrudd anmeldt:
Forløp (periodesum)
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Lovbrudd anmeldt:
Nei
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
Nei
Sesongjustert
Lovbrudd anmeldt:
Nei
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken