Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen
08260: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2018-2019
Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studiepoeng per registrert student, gjennomsnitt:
studiepoeng
Studiepoeng per student for de som tok studiepoeng, gjennomsnitt:
studiepoeng
Registrerte studenter i alt (personer):
personer
Registrerte studenter med studiepoeng (personer):
personer
Registrerte studenter uten studiepoeng (personer):
personer
Registrerte studenter med studiepoeng (prosent):
prosent
Registrerte studenter uten studiepoeng (prosent):
prosent
Referansetid
Registrerte studenter i alt (personer):
01.10-30.09
Registrerte studenter med studiepoeng (personer):
01.10-30.09
Registrerte studenter uten studiepoeng (personer):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
lærested
Må velges *
studenttype
kjønn
skoleslag
eierform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

lærested
Må velges *

Totalt 33 Valgte 0

studenttype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
skoleslag

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
eierform

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

lærested
Se sammenslåinger og endringer for læresteder
studenttype
Registrerte studenter
Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.
Ordinære studenter
Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke. En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken