Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

08260: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2019-2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2005 , 2005-2006 , 2006-2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

lærested

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole , Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk ,

Valgt 0 av totalt 25

studenttype


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

skoleslag


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

eierform


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

lærested

Se sammenslåinger og endringer for læresteder

studenttype

Registrerte studenter

Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken