Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08260: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

studenttype

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 6 Valgte

Søk

eierform

Totalt 3 Valgte

Søk

lærested Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studiepoeng per registrert student, gjennomsnitt:
studiepoeng
Studiepoeng per student for de som tok studiepoeng, gjennomsnitt:
studiepoeng
Registrerte studenter i alt (personer):
personer
Registrerte studenter med studiepoeng (personer):
personer
Registrerte studenter uten studiepoeng (personer):
personer
Registrerte studenter med studiepoeng (prosent):
prosent
Registrerte studenter uten studiepoeng (prosent):
prosent
Referansetid
Registrerte studenter i alt (personer):
01.10-30.09
Registrerte studenter med studiepoeng (personer):
01.10-30.09
Registrerte studenter uten studiepoeng (personer):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

lærested
Se sammenslåinger og endringer for læresteder
studenttype
Registrerte studenter
Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.
Ordinære studenter
Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke. En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken