Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

08260: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag, eierforhold og lærested 2004-2005 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2005 , 2005-2006 , 2006-2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

lærested

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole , Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk ,

Valgt 0 av totalt 33

studenttype


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

skoleslag


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

eierform


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

lærested
Se sammenslåinger og endringer for læresteder
studenttype
Registrerte studenter
Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.
Ordinære studenter
Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke. En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken