Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08240: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, alder og studenttype 2004-2005 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

studenttype

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studenter i alt:
personer
Studiepoeng per student:
studiepoeng
Studiepoeng per student ved universiteter:
studiepoeng
Studiepoeng per registrert student ved vitenskapelige høgskoler:
studiepoeng
Studiepoeng per student ved statlige høgskoler:
studiepoeng
Studiepoeng per student ved andre høgskoler:
studiepoeng
Studiepoeng per student ved militære høgskoler:
studiepoeng
Referansetid
Studenter i alt:
01.10-30.09
Studiepoeng per student:
01.10-30.09
Studiepoeng per student ved universiteter:
01.10-30.09
Studiepoeng per registrert student ved vitenskapelige høgskoler:
01.10-30.09
Studiepoeng per student ved statlige høgskoler:
01.10-30.09
Studiepoeng per student ved andre høgskoler:
01.10-30.09
Studiepoeng per student ved militære høgskoler:
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

studenttype
Registrerte studenter
Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.
Ordinære studenter
Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke. En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.
statistikkvariabel
Studiepoeng per student ved andre høgskoler
Andre høgskoler inkluderer Politihøgskolen og private høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken