Studiepoeng og fullført høyere utdanning

08232: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, studenttype, skoleslag og fagfelt 2004-2005 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

studenttype

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 6 Valgte

Søk

fagfelt

Totalt 11 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studenter i alt (personer):
personer
Studenter i alt (prosent):
prosent
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 60 studiepoeng og over (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter i alt (personer):
01.10.
Studenter i alt (prosent):
01.10.
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
01.10.
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
01.10.
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
01.10.
Andelen studenter med 60 studiepoeng og over (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

studenttype
Registrerte studenter
Registrerte studenter: Studenter registrert per 1. oktober ved starten av skoleåret samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.
Ordinære studenter
Ordinære studenter: Studenter som ikke er på etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad, som ofte vil være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Studenter på fjernundervisning og deltidsstudenter omfattes heller ikke. En student regnes som heltidsstudent dersom prosentsatsen for planlagt studieprogresjon rapportert i høstsemestret er over 70 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken