Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk

08041: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 16 Valgte

Søk

næring (SN2007)

I alt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.05.2017
Kontakt
Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5209
rmn@ssb.no

Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5553
mia@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsetting:
personer
Lønnstakere:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Målemetode
Foretak:
Situasjon (tidspunkt)
Sysselsetting:
Gjennomsnitt
Lønnstakere:
Gjennomsnitt
Omsetning (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Driftsinntekter (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Driftskostnader (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Brutto driftsresultat (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Produksjonsverdi (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønn (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Sosiale kostnader (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Foretak:
Nei
Sysselsetting:
Nei
Lønnstakere:
Nei
Omsetning (mill. kr):
Nei
Driftsinntekter (mill. kr):
Nei
Driftskostnader (mill. kr):
Nei
Brutto driftsresultat (mill. kr):
Nei
Produksjonsverdi (mill. kr):
Nei
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
Nei
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Nei
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
Nei
Lønnskostnader (mill. kr):
Nei
Lønn (mill. kr):
Nei
Sosiale kostnader (mill. kr):
Nei
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
Nei
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
Nei
Sesongjustert
Foretak:
Nei
Sysselsetting:
Nei
Lønnstakere:
Nei
Omsetning (mill. kr):
Nei
Driftsinntekter (mill. kr):
Nei
Driftskostnader (mill. kr):
Nei
Brutto driftsresultat (mill. kr):
Nei
Produksjonsverdi (mill. kr):
Nei
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
Nei
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Nei
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
Nei
Lønnskostnader (mill. kr):
Nei
Lønn (mill. kr):
Nei
Sosiale kostnader (mill. kr):
Nei
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
Nei
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Knyttet til nace: 58, 58.1, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19, 58.110, 58.120, 58.130, 58.140, 58.190, 59, 59.2, 59.20, 59.200 for 2007 Tall for driftsinntekter, driftskostnader og kjøp av handelsvarer er ikke tilgjengelige. Antall bedrifter, sysselsetting, produksjonsverdi, bearbeidingsverdi, totalt kjøp av varer og tjenester og aggregerte tall der disse variablene inngår, er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenliknbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene.
statistikkvariabel
Sysselsetting
Inkluderer eiere og lønnstakere.
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Til faktorpriser.
Lønnskostnader (mill. kr)
Inkluderer lønn og sosiale kostnader.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.

Brukerveiledning for statistikkbanken