Økonomisk sosialhjelp

07786: G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall (K) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

region

Totalt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4636
hat@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
Prosent
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern:
Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Kroner
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1000 Kroner
- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1000 Kroner
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
1000 Kroner
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Prosent
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Prosent
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1.1.
- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
1.1.
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
1.1.
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
1.1.
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Sosialhjelpsmottakere:
Forløp (periodesum)
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Forløp (periodesum)
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Forløp (periodesum)
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Forløp (periodesum)
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Forløp (periodesum)
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Forløp (periodesum)
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Forløp (periodesum)
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
Forløp (periodesum)
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Forløp (periodesum)
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Forløp (periodesum)
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Nei
Sosialhjelpsmottakere:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Nei
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern:
Nei
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern:
Nei
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Nei
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Nei
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Nei
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Nei
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Nei
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Nei
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Nei
- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Nei
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
Nei
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
Nei
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Nei
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Nei
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern:
Nei
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Nei
Sosialhjelpsmottakere:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Nei
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern:
Nei
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern:
Nei
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern:
Nei
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Nei
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Nei
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Nei
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Nei
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Nei
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Nei
- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern:
Nei
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern:
Nei
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern:
Nei
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år:
Nei
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker:
Nei
Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Nei
Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Nei
Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Sosialhjelpsmottakere
Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere
Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år
Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Samlet stønadssum (bidrag + lån)
Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Brukerveiledning for statistikkbanken