Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

07670: Elvefiske. Fangst, etter elv/delvassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten 1993 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 14 Valgte

Søk

bruk

I alt 2 Valgte

Søk

elv

I alt 748 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.01.2018
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5230
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
kg
Laks 7 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Sjørøye (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
stk
Laks 7 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Sjørøye (stk):
stk
Referansetid
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
31.12.
Laks 7 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Sjørøye (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
31.12.
Laks 7 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Sjørøye (stk):
31.12.
Målemetode
Fangst i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (kg):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (kg):
Forløp (periodesum)
Sjørøye (kg):
Forløp (periodesum)
Fangst i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (stk):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (stk):
Forløp (periodesum)
Sjørøye (stk):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Sjørøye (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Sjørøye (stk):
Nei
Sesongjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Sjørøye (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Sjørøye (stk):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

0 kan være 0,0 eller mindre enn 0,5. Fangst med anna reiskap er medrekna i tala for Numedalslågen, Neiden og Tana. Innrapportering av gjenutsett fisk starta i 2009. Siste årgang syner førebelse tal.
Tal for 2012 er retta 1.2.2013 på grunn av feil i datagrunnlaget for Altaelva. Tal for 2013 er retta 29.4.2014 på grunn av mangelfullt datagrunnlag frå Aurlandselva, Flekkeelva, Mørkridselva og Eiravassdraget.

Brukerveiledning for statistikkbanken