Skatt for selskaper

07603: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2007) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 10 Valgte

Søk

næring (SN2007)

I alt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.12.2017
Kontakt
Arild Langseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5288
ala@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Antall i skatteposisjon (selskaper):
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon (selskaper):
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Målemetode
Antall aksjeselskaper:
Situasjon (tidspunkt)
Antall i skatteposisjon (selskaper):
Situasjon (tidspunkt)
Andel i skatteposisjon (prosent):
Gjennomsnitt
Nettoformue (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Skattbar inntekt (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Formuesskatt (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Inntektsskatt (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Andre skatter (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Fradrag i skatt (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Sum utlignet skatt (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Antall aksjeselskaper:
Nei
Antall i skatteposisjon (selskaper):
Nei
Andel i skatteposisjon (prosent):
Nei
Nettoformue (mill. kr):
Nei
Skattbar inntekt (mill. kr):
Nei
Formuesskatt (mill. kr):
Nei
Inntektsskatt (mill. kr):
Nei
Andre skatter (mill. kr):
Nei
Fradrag i skatt (mill. kr):
Nei
Sum utlignet skatt (mill. kr):
Nei
Sesongjustert
Antall aksjeselskaper:
Nei
Antall i skatteposisjon (selskaper):
Nei
Andel i skatteposisjon (prosent):
Nei
Nettoformue (mill. kr):
Nei
Skattbar inntekt (mill. kr):
Nei
Formuesskatt (mill. kr):
Nei
Inntektsskatt (mill. kr):
Nei
Andre skatter (mill. kr):
Nei
Fradrag i skatt (mill. kr):
Nei
Sum utlignet skatt (mill. kr):
Nei
Basisperiode
Antall aksjeselskaper:
2003
Antall i skatteposisjon (selskaper):
2003
Andel i skatteposisjon (prosent):
2003
Nettoformue (mill. kr):
2003
Skattbar inntekt (mill. kr):
2003
Formuesskatt (mill. kr):
2003
Inntektsskatt (mill. kr):
2003
Andre skatter (mill. kr):
2003
Fradrag i skatt (mill. kr):
2003
Sum utlignet skatt (mill. kr):
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fordeling etter selskapenes hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering SN2007.
Tall for 2007-2009 er rettet 25.01.2011.
statistikkvariabel
Andre skatter (mill. kr)
Består av skatt for sokkelvirksomhet, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt
Fradrag i skatt (mill. kr)
Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag, utbetalt skatteverdi av letekostnader og tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for fou

Brukerveiledning for statistikkbanken