Elevar i grunnskolen

07523: Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, eller tilrettelagt opplæring (F) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.12.2017
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5626
rhe@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5145
stk@ssb.no

Måleenhet
Elevar med bare morsmålsopplæring:
personar
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
personar
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
personar
Tilrettelagt opplæring:
personar
Referansetid
Elevar med bare morsmålsopplæring:
01.10
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
01.10
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
01.10
Tilrettelagt opplæring:
01.10
Målemetode
Elevar med bare morsmålsopplæring:
Situasjon (tidspunkt)
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
Situasjon (tidspunkt)
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
Situasjon (tidspunkt)
Tilrettelagt opplæring:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Elevar med bare morsmålsopplæring:
Nei
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
Nei
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
Nei
Tilrettelagt opplæring:
Nei
Sesongjustert
Elevar med bare morsmålsopplæring:
Nei
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
Nei
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
Nei
Tilrettelagt opplæring:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken