Karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

Til toppen

07498: Eksamenskarakterer, etter fag, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 2009 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Engelsk skriftlig , Engelsk muntlig , Matematikk, skriftlig ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Regjeringen besluttet å avlyse eksamen i grunnskolen våren 2020 og 2021.