Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

07478: Betalingstrømmer mellom Norge og utlandet, etter land (mill. kr) 2008K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inngående verdi og utgående verdi Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.08.2019
Kontakt
Øyvind Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 696
oyh@ssb.no

Måleenhet
Betaling verdi:
mill. kr
Referansetid
Betaling verdi:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2017K3
Tallene for 3. kv. 2017 er rettet 16. februar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken