Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

07478: Betalingstrømmer mellom Norge og utlandet, etter land (mill. kr) 2008K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inngående verdi og utgående verdi Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2020
Kontakt
Øyvind Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 696
oyh@ssb.no

Måleenhet
Betaling verdi:
mill. kr
Referansetid
Betaling verdi:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2017K3
Tallene for 3. kv. 2017 er rettet 16. februar 2018.
2020K1
På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Brukerveiledning for statistikkbanken