Stortingsvalget, listekandidater

07339: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 12 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Valgdag
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.
næring
00.1 Ikke sysselsatt og uoppgitt
De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken