Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

07339: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2005 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.

næring

00.1 Ikke sysselsatt og uoppgitt

De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken