Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen
07339: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2005 - 2017
Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Valgdag
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
næring
Må velges *
politisk parti
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

politisk parti

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.
næring
00.1 Ikke sysselsatt og uoppgitt
De aller fleste i gruppen 'Uoppgitt' er personer som var 74 år eller mer. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken