Arbeidskraftundersøkelsen

07204: Midlertidig ansatte, etter næring (SN2007) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2018
Kontakt
Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4780
iha@ssb.no

Måleenhet
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
1000 personer
Midlertidig ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Midlertidig ansatte (prosent):
Løpende referanseuker
Målemetode
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Gjennomsnitt
Midlertidig ansatte (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Nei
Midlertidig ansatte (prosent):
Nei
Sesongjustert
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Nei
Midlertidig ansatte (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken