Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

07116: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, i prosent av bosatte, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn 2001K1 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 6 Valgte

Søk

landbakgrunn

I alt 246 Valgte

Søk

botid

I alt 4 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 67 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4791
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Målemetode
Arbeidsledige:
Situasjon (tidspunkt)
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Situasjon (tidspunkt)
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Situasjon (tidspunkt)
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Situasjon (tidspunkt)
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Situasjon (tidspunkt)
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Arbeidsledige:
Nei
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Nei
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Nei
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Nei
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Nei
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Nei
Sesongjustert
Arbeidsledige:
Nei
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Nei
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Nei
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
Nei
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Nei
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra 'Øst-Europa ellers' til 'EU land i Øst-Europa' fom. kvartalet de ble EU-medlemmer.
2003 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra gruppe 2 til gruppe1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

Land som er flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 126 Malta, 500 Kypros.

Asia inkluderer Tyrkia og Kypros.

Korrigert tidsserie publisert 02.12.2009.

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken