Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (K) 1970 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.03.2017
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5036
dza@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
personer
Referansetid
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
01.01
Målemetode
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Nei
Sesongjustert
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett- og totall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken