Skatt for personer

Til toppen
07006: Hovedposter fra skatteoppgjøret, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) 1993 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
kr
Kapitalinntekter (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjeutbytte (gjennomsnitt i kr):
kr
Fastsatt skatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Personer 17 og eldre:
personer
Referansetid
Bruttoinntekt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Fastsatt skatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personer 17 og eldre:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bruttoinntektsintervall
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

bruttoinntektsintervall

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken