Bruk av IKT i husholdningene

06995: Bruk av PC og internett de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2017
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Bruk av PC siste 3 mnd:
prosent
Bruk av internett siste 3 mnd:
prosent
Målemetode
Bruk av PC siste 3 mnd:
Bruk av internett siste 3 mnd:
Kalenderjustert
Bruk av PC siste 3 mnd:
Nei
Bruk av internett siste 3 mnd:
Nei
Sesongjustert
Bruk av PC siste 3 mnd:
Nei
Bruk av internett siste 3 mnd:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken