Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

06947: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Antall og prosent (K) (B) 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2018
Kontakt
Anne Berit Dalgard, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4311
ada@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 93 05 55 28
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 5657 2084
jep@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
OECD-skala 50 prosent:
prosent
OECD-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
Personer:
31.12.
EU-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
OECD-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. Studenter er utelatt. 2012-tall er korrigert.
Tall for 2006 ble rettet 4. oktober 2018.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken