06937: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 82 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Totalt antall kinobygg:
Bygninger
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Bygninger
Kinosaler:
Kinosal
Antall kinoseter:
Kinoseter
Totalt antall kinobesøk:
Kinobesøk
Besøk på norske filmer:
Kinobesøk
Antall kinoforestillinger:
Kinoforestilling
Antall forestillinger norske filmer:
Kinoforestilling
Antall kommunale fritidssenter:
Antall
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Timer
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter 6-20 år:
Timer
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Dager
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Antall
Antall private tiltak for barn og unge:
Antall
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Frivillige lag
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1000 Kroner
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd:
Frivillige lag
Driftstilskudd til lag og foreninger:
1000 Kroner
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Ja/nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Bøker
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
?
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
?
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Media
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Lydbøker
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Musikkinnspillinger
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Videoprogram
Andre utlån fra folkebibliotek:
Annet biblioteksmateriale
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Antall
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Personer
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
?
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Antall
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Media
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1000 Kroner
Medieutgifter i folkebibliotek:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1000 Kroner
Årsverk i alt folkebibliotek:
Årsverk
Befolkning i alt:
Personer
Innbyggere 0-13 år:
Personer
Innbyggere 14 år og eldre:
Personer
Antall 6-18 år:
?
Antall 6-20-år:
Personer
Antall 0-15 år:
?
Antall 6-15 år:
Personer
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Årsverk
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Personer
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Personer
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
?
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
?
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Totalt antall kinobygg:
1.1.
Antall ikke-kommunale kinobygg:
1.1.
Kinosaler:
1.1.
Antall kinoseter:
1.1.
Totalt antall kinobesøk:
1.1.
Besøk på norske filmer:
1.1.
Antall kinoforestillinger:
1.1.
Antall forestillinger norske filmer:
1.1.
Antall kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter 6-20 år:
1.1.
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
1.1.
Antall private tiltak for barn og unge:
1.1.
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
1.1.
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1.1.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd:
1.1.
Driftstilskudd til lag og foreninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
1.1.
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
1.1.
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
1.1.
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
1.1.
Andre utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
1.1.
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
1.1.
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
1.1.
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
1.1.
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1.1.
Medieutgifter i folkebibliotek:
1.1.
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1.1.
Årsverk i alt folkebibliotek:
1.1.
Befolkning i alt:
1.1.
Innbyggere 0-13 år:
1.1.
Innbyggere 14 år og eldre:
1.1.
Antall 6-18 år:
1.1.
Antall 6-20-år:
1.1.
Antall 0-15 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
1.1.
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
1.1.
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1.1.
Målemetode
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Forløp (periodesum)
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
Forløp (periodesum)
Totalt antall kinobygg:
Forløp (periodesum)
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Forløp (periodesum)
Kinosaler:
Forløp (periodesum)
Antall kinoseter:
Forløp (periodesum)
Totalt antall kinobesøk:
Forløp (periodesum)
Besøk på norske filmer:
Forløp (periodesum)
Antall kinoforestillinger:
Forløp (periodesum)
Antall forestillinger norske filmer:
Forløp (periodesum)
Antall kommunale fritidssenter:
Forløp (periodesum)
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Forløp (periodesum)
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Forløp (periodesum)
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Forløp (periodesum)
Antall private tiltak for barn og unge:
Forløp (periodesum)
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Forløp (periodesum)
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
Forløp (periodesum)
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd:
Forløp (periodesum)
Driftstilskudd til lag og foreninger:
Forløp (periodesum)
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Forløp (periodesum)
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Forløp (periodesum)
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Forløp (periodesum)
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Andre utlån fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Forløp (periodesum)
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Forløp (periodesum)
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Forløp (periodesum)
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
Forløp (periodesum)
Medieutgifter i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
Forløp (periodesum)
Årsverk i alt folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Befolkning i alt:
Forløp (periodesum)
Innbyggere 0-13 år:
Forløp (periodesum)
Innbyggere 14 år og eldre:
Forløp (periodesum)
Antall 6-18 år:
Forløp (periodesum)
Antall 6-20-år:
Forløp (periodesum)
Antall 0-15 år:
Forløp (periodesum)
Antall 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Forløp (periodesum)
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Forløp (periodesum)
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Forløp (periodesum)
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
Forløp (periodesum)
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
Forløp (periodesum)
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Nei
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
Nei
Totalt antall kinobygg:
Nei
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Nei
Kinosaler:
Nei
Antall kinoseter:
Nei
Totalt antall kinobesøk:
Nei
Besøk på norske filmer:
Nei
Antall kinoforestillinger:
Nei
Antall forestillinger norske filmer:
Nei
Antall kommunale fritidssenter:
Nei
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Nei
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter 6-20 år:
Nei
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Nei
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Nei
Antall private tiltak for barn og unge:
Nei
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Nei
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
Nei
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd:
Nei
Driftstilskudd til lag og foreninger:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Nei
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Nei
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Nei
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Nei
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Nei
Andre utlån fra folkebibliotek:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Nei
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Nei
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
Nei
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Nei
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Nei
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Nei
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Nei
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Nei
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
Nei
Medieutgifter i folkebibliotek:
Nei
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
Nei
Årsverk i alt folkebibliotek:
Nei
Befolkning i alt:
Nei
Innbyggere 0-13 år:
Nei
Innbyggere 14 år og eldre:
Nei
Antall 6-18 år:
Nei
Antall 6-20-år:
Nei
Antall 0-15 år:
Nei
Antall 6-15 år:
Nei
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Nei
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Nei
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Nei
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
Nei
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
Nei
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
Nei
Sesongjustert
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
Nei
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
Nei
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
Nei
Totalt antall kinobygg:
Nei
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Nei
Kinosaler:
Nei
Antall kinoseter:
Nei
Totalt antall kinobesøk:
Nei
Besøk på norske filmer:
Nei
Antall kinoforestillinger:
Nei
Antall forestillinger norske filmer:
Nei
Antall kommunale fritidssenter:
Nei
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Nei
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter 6-20 år:
Nei
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Nei
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Nei
Antall private tiltak for barn og unge:
Nei
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Nei
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
Nei
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd:
Nei
Driftstilskudd til lag og foreninger:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Nei
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Nei
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Nei
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Nei
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Nei
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Nei
Andre utlån fra folkebibliotek:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Nei
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Nei
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
Nei
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Nei
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Nei
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Nei
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Nei
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Nei
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Nei
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
Nei
Medieutgifter i folkebibliotek:
Nei
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
Nei
Årsverk i alt folkebibliotek:
Nei
Befolkning i alt:
Nei
Innbyggere 0-13 år:
Nei
Innbyggere 14 år og eldre:
Nei
Antall 6-18 år:
Nei
Antall 6-20-år:
Nei
Antall 0-15 år:
Nei
Antall 6-15 år:
Nei
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Nei
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Nei
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Nei
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
Nei
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
Nei
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern
Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Kinosaler
Fra 2008 er besøkstall for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Totalt antall kinobesøk
Fra 2008 er besøkstall for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Antall kinoforestillinger
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd
Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.
Driftstilskudd til lag og foreninger
Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek
Innholdet i denne indikatoren endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek
Fra 2016 inneholder grunnlagstallet kun førstegangslån, kan ikke sammenlignes med tidligere år.
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek
Fra 2016 er innholdet endret til kun å gjelde førstegangslån, og kan derfor ikke sammenliknes med tidligere år.
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek
Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Andre utlån fra folkebibliotek
Innhold endret i 2016 til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år. Innhold i mellomregningen ble endret fra 2007-2015.
Årsverk i alt folkebibliotek
Årsverk i alt er endret f.o.m.2002, inneholder ikke 'andre årsverk'.
MVA-refusjon investering, kultur, konsern
Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken