06808: C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk

region

Totalt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5106
ebj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
Kroner
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Prosent
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
Timer
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Kroner
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Kroner
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Timer
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
Prosent
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
Prosent
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
Prosent
Oppholdsbetaling, konsern:
Prosent
Statstilskudd, konsern:
Prosent
Kommunale driftsmidler, konsern:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
Kroner
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Personer
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Kroner
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Prosent
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
Kroner
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Prosent
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
Kroner
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Kvadratmeter
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
1.1.
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
1.1.
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
1.1.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
1.1.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
1.1.
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
1.1.
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
1.1.
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
1.1.
Oppholdsbetaling, konsern:
1.1.
Statstilskudd, konsern:
1.1.
Kommunale driftsmidler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
1.1.
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
1.1.
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Forløp (periodesum)
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Forløp (periodesum)
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Forløp (periodesum)
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Forløp (periodesum)
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Forløp (periodesum)
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Forløp (periodesum)
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Forløp (periodesum)
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Forløp (periodesum)
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Forløp (periodesum)
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Forløp (periodesum)
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Forløp (periodesum)
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Forløp (periodesum)
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Forløp (periodesum)
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Forløp (periodesum)
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Forløp (periodesum)
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Forløp (periodesum)
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Forløp (periodesum)
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Forløp (periodesum)
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
Forløp (periodesum)
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
Forløp (periodesum)
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
Forløp (periodesum)
Oppholdsbetaling, konsern:
Forløp (periodesum)
Statstilskudd, konsern:
Forløp (periodesum)
Kommunale driftsmidler, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
Forløp (periodesum)
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Forløp (periodesum)
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Forløp (periodesum)
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Forløp (periodesum)
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Forløp (periodesum)
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
Forløp (periodesum)
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Forløp (periodesum)
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Forløp (periodesum)
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Forløp (periodesum)
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Forløp (periodesum)
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Forløp (periodesum)
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Forløp (periodesum)
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
Nei
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
Nei
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Nei
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Nei
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Nei
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Nei
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Nei
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Nei
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Nei
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Nei
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Nei
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Nei
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Nei
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Nei
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Nei
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Nei
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Nei
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
Nei
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
Nei
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
Nei
Oppholdsbetaling, konsern:
Nei
Statstilskudd, konsern:
Nei
Kommunale driftsmidler, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Nei
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Nei
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Nei
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
Nei
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Nei
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
Nei
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
Nei
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Nei
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Nei
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Nei
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Nei
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Nei
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Nei
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Nei
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Nei
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Nei
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Nei
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Nei
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Nei
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Nei
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Nei
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Nei
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Nei
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Nei
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Nei
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
Nei
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
Nei
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
Nei
Oppholdsbetaling, konsern:
Nei
Statstilskudd, konsern:
Nei
Kommunale driftsmidler, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Nei
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Nei
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Nei
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
Nei
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Nei
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Nei
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Nei
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern
Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern
Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder
Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Tittel t.o.m 2015: Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel ansatte med med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning
Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Fra og med 2008 utgår stillingskategorien 'styrerassistenter' fra skjemaet 'Årsmelding for barnehager per 15.12. Ressurser til det som tidligere var 'styrerassistent' inngår f.o.m 2008 i stillingskategorien 'styrer'.
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder
Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Tittel t.o.m. 2015:Andel styrere med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder Fra og med 2008 utgår stillingskategorien 'styrerassistenter' fra skjemaet 'Årsmelding for barnehager per 15.12. Ressurser til det som tidligere var 'styrerassistent' inngår f.o.m 2008 i stillingskategorien 'styrer'.
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder
Utdanningskategoriene er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Tittel t.o.m. 2015: Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning Ny tittel f.o.m. 2016: Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern
Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.
Oppholdsbetaling, konsern
Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.
Statstilskudd, konsern
Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Dette gir en nedgang i andel statlig finansiering og en økning i andel kommunal finansiering av kommunale barnehageplasser.
Kommunale driftsmidler, konsern
Fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Dette gir en nedgang i andel statlig finansiering og en økning i andel kommunal finansiering av kommunale barnehageplasser.
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern
Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager
Stillingskategoriene er endret f.o.m. 2014, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager
Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager
Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager
Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager
Tidsseriebrudd fra og med 2014. Datainnsamlingen er endret, slik at antall barn som får ekstra ressurser ikke er direkte sammenlignbart.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)
Barnehager med uoppgitt leke- og oppholdsareal er utelatt fra beregningen

Brukerveiledning for statistikkbanken