Trafikkulykker med personskade

06737: Kjøretøy i trafikkulykker med personskade, etter type dekk og ulykkestype 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjøretøytype

Totalt 12 Valgte

Søk

dekktype

Totalt 5 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Motorkjøretøy innblandet i veitrafikkulykke:
kjøretøy
Referansetid
Motorkjøretøy innblandet i veitrafikkulykke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken