Sjøulykker (opphørt)

Til toppen

06721: Dødsulykker ved bruk av fritidsbåt, etter kjønn/alder (avslutta serie) 2000 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn/alder
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 15

kjønn/alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken