Sjøulykker (opphørt)

06720: Sjøulykker. Personer drept eller skadd, etter ulykkeskategori og skipstype (avslutta serie) 2000 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

skipskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2015
Kontakt
Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
ams@ssb.no

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Skadde personer:
personer
Drepte personer:
personer
Referansetid
Skadde personer:
31.12.
Drepte personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ulykkestypen personskade innbefatter sjørelaterte ulykker der det ikke er skade på skipet

Brukerveiledning for statistikkbanken