06576: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) 2007H1 - 2009H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fiskeslag Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

bruk

Totalt 3 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.08.2009
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Måleenhet
Mengd. Rund vekt (tonn):
tonn
Verdi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mengd. Rund vekt (tonn):
30.06
Verdi (1 000 kr):
30.06
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Fiskeridirektoratet

Brukerveiledning for statistikkbanken