Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

06576: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) 2007H1 - 2009H1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Torsk , Hyse , Lange ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet