06356: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (avslutta serie) 2005 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fartøyet sin heimstadskommune Velg minst en verdi

Totalt 507 Valgte

Søk

fangstart

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2015
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Måleenhet
Mengde (tonn):
tonn
Verdi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mengde (tonn):
31.12.
Verdi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Fiskeridirektoratet

Brukerveiledning for statistikkbanken