06117: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) 1998 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.10.2007
Kontakt
Jardbjørg Aas Jenssen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5236
jar@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Omsetninger:
31.12.
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
31.12.
Målemetode
Omsetninger:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Omsetninger:
Nei
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Sesongjustert
Omsetninger:
Nei
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken