Etablerere i næringslivet

Til toppen
05991: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers kjønn og vekst i sysselsetting (F) 2002 - 2016
Sist endret
16.11.2020
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Eiere:
eiere
Referansetid
Eiere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
overlevingsår
Må velges *
kjønn
sysselsettingsvekst
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
overlevingsår
Må velges *

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
sysselsettingsvekst

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personlig eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken