Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

05953: Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter andelsintervall (avslutta serie) 2004 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 5 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 6 Valgte

Søk

andelsintervall

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.04.2009
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Ligningsverdiens andel av salgssummen:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken