05797: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (F) 1971-1975 - 2011-2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 20 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2016
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5296
kie@ssb.no

Måleenhet
Forventet gjenstående levetid:
år
Referansetid
Forventet gjenstående levetid:
31.12.
Målemetode
Forventet gjenstående levetid:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Forventet gjenstående levetid:
Nei
Sesongjustert
Forventet gjenstående levetid:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken