Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

05622: Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap. Inntekter, utgifter og sparing (avslutta serie) 2002K1 - 2014K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 1 Valgte

Søk

transaksjon Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.08.2014
Kontakt
Marius Scheele, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4273
msc@ssb.no

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
nal@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Sparerate (prosent):
prosent
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken