Arbeidskraftundersøkelsen

05612: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder 1996 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2018
Kontakt
Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4780
iha@ssb.no

Måleenhet
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
1000 personer
Midlertidig ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Midlertidig ansatte (prosent):
Løpende referanseuker
Målemetode
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Gjennomsnitt
Midlertidig ansatte (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Nei
Midlertidig ansatte (prosent):
Nei
Sesongjustert
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Nei
Midlertidig ansatte (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. For bedre å kunne sammenligne tallene for 1. kvartal 2006 med samme kvartal året før, er det for 1. kvartal 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget, så langt det lar seg gjøre, dvs uten noen endring i aldersgrense, aldersdefinisjon og i klassifiseringen av de ufrivillig permitterte. For en nærmere omtale av omleggingen, se egen artikkel.
Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen.
Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år (før 2006 16-74 år).

Brukerveiledning for statistikkbanken