05467: Eksisterende bygningsmasse. Antall fritidsbygninger og fritidsbygninger per kvadratkilometer (K) 1998 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 429 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.02.2017
Kontakt
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5097
vvh@ssb.no

John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5430
job@ssb.no

Måleenhet
Antall fritidsbygninger:
bygninger
Antall fritidsbygninger per km²:
bygninger per km²
Referansetid
Antall fritidsbygninger:
01.01
Antall fritidsbygninger per km²:
01.01
Målemetode
Antall fritidsbygninger:
Situasjon (tidspunkt)
Antall fritidsbygninger per km²:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Antall fritidsbygninger:
Nei
Antall fritidsbygninger per km²:
Nei
Sesongjustert
Antall fritidsbygninger:
Nei
Antall fritidsbygninger per km²:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning

Brukerveiledning for statistikkbanken