Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

05417: Forbrenning av avfall (1 000 tonn) (F) 1992 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2013
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Mengde avfall forbrent - totalt:
1 000 tonn
Husholdningsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Næringsavfall til forbrenning:
1 000 tonn
Reine fraksjoner forbrent:
1 000 tonn
Restavfall forbrent:
1 000 tonn
Forbrenningsrester i alt:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - deponert:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
1 000 tonn
Forbrenningsrester - annet:
1 000 tonn
Referansetid
Mengde avfall forbrent - totalt:
31.12.
Husholdningsavfall til forbrenning:
31.12.
Næringsavfall til forbrenning:
31.12.
Reine fraksjoner forbrent:
31.12.
Restavfall forbrent:
31.12.
Forbrenningsrester i alt:
31.12.
Forbrenningsrester - deponert:
31.12.
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
31.12.
Forbrenningsrester - annet:
31.12.
Målemetode
Mengde avfall forbrent - totalt:
Forløp (periodesum)
Husholdningsavfall til forbrenning:
Forløp (periodesum)
Næringsavfall til forbrenning:
Forløp (periodesum)
Reine fraksjoner forbrent:
Forløp (periodesum)
Restavfall forbrent:
Forløp (periodesum)
Forbrenningsrester i alt:
Forløp (periodesum)
Forbrenningsrester - deponert:
Forløp (periodesum)
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
Forløp (periodesum)
Forbrenningsrester - annet:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Mengde avfall forbrent - totalt:
Nei
Husholdningsavfall til forbrenning:
Nei
Næringsavfall til forbrenning:
Nei
Reine fraksjoner forbrent:
Nei
Restavfall forbrent:
Nei
Forbrenningsrester i alt:
Nei
Forbrenningsrester - deponert:
Nei
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
Nei
Forbrenningsrester - annet:
Nei
Sesongjustert
Mengde avfall forbrent - totalt:
Nei
Husholdningsavfall til forbrenning:
Nei
Næringsavfall til forbrenning:
Nei
Reine fraksjoner forbrent:
Nei
Restavfall forbrent:
Nei
Forbrenningsrester i alt:
Nei
Forbrenningsrester - deponert:
Nei
Forbrenningsrester - usortert for materialgjennvinning:
Nei
Forbrenningsrester - annet:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Industribedrifter som tar imot avfall til forbrenning er ikke med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken