Konsumprisindeksen

05327: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995M01 - 2017M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

I alt 28 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

I alt 276 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4555
rjn@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4746
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Målemetode
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
Gjennomsnitt
Månedsendring (prosent):
Gjennomsnitt
12-måneders endring (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
Nei
Månedsendring (prosent):
Nei
12-måneders endring (prosent):
Nei
Sesongjustert
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
Nei
Månedsendring (prosent):
Nei
12-måneders endring (prosent):
Nei
Basisperiode
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til 2003 (juli 1999=100). F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11451 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken