Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05323: Tettbebyggelser med 1 500 innbyggere eller mer og belastning, etter type resipient (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type vannresipient

Foreløpig er marine områder bare delt inn i 'følsomme områder' og 'mindre følsomme områder', altså ingen 'normalområder' ved kysten [Kilde: SFT (2003). Resipientundersøkelser i fjorder og kystvann, SFT rapport TA-1890/2003].

type vannresipient

Foreløpig er marine områder bare delt inn i 'følsomme områder' og 'mindre følsomme områder', altså ingen 'normalområder' ved kysten [Kilde: SFT (2003). Resipientundersøkelser i fjorder og kystvann, SFT rapport TA-1890/2003].