Utslipp og rensing av kommunalt avløp

05323: Tettbebyggelser med 1 500 innbyggere eller mer og belastning, etter type resipient (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

tettbebyggelsesklasse

Totalt 6 Valgte

Søk

følsomhet vannresipient Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

type vannresipient Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2012
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Tettbebyggelser:
antall tettbebyggelser
Belastning (1 000 PE):
1 000 PE
Referansetid
Tettbebyggelser:
31.12.
Belastning (1 000 PE):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type vannresipient
Foreløpig er marine områder bare delt inn i 'følsomme områder' og 'mindre følsomme områder', altså ingen 'normalområder' ved kysten [Kilde: SFT (2003). Resipientundersøkelser i fjorder og kystvann, SFT rapport TA-1890/2003].
type vannresipient
Foreløpig er marine områder bare delt inn i 'følsomme områder' og 'mindre følsomme områder', altså ingen 'normalområder' ved kysten [Kilde: SFT (2003). Resipientundersøkelser i fjorder og kystvann, SFT rapport TA-1890/2003].

Brukerveiledning for statistikkbanken