Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05317: Hydraulisk belastning i tettbebyggelse med 1 500 innbyggere eller mer, etter klasser av belastning (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000