Trafikkulykker med personskade

Til toppen

05248: Bilførere drept eller skadd i trafikkulykker, etter alder og ulykkestype 2004M01 - 2021M01

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Valgt 1 av totalt 205

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0 år , 1 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ulykkestyper i alt ,  A. Påkjøring bakfra ,  B. Andre ulykker med samme kjøreretning ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken