Trafikkulykker med personskade

Til toppen
05248: Bilførere drept eller skadd i trafikkulykker, etter alder og ulykkestype 2004M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Bilførere skadd:
personer
Bilførere drept:
personer
Referansetid
Bilførere skadd:
Siste dag i måneden
Bilførere drept:
Siste dag i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
alder
ulykkestype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 200 Valgte 1

alder

Totalt 101 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken