05219: Fiskeoppdrett av laks og regnbueørret. Svinn i matfiskproduksjon. (1 000 stk). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 1998 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 2 Valgte

Søk

svinntype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2004
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Måleenhet
Svinn:
1000 stk
Referansetid
Svinn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
svinntype
Død
Sykdom omfatter også sårskader i 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken