Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

05158: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 10 år senere og foreldrenes utdanningsnivå (avslutta serie) 1982 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

fullført grad 10 år senere

Totalt 4 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2014
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Måleenhet
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
personer
Referansetid
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

foreldrenes utdanningsnivå
Lang høyere utdanning, mer enn 4 år. Kort høyere utdanning, 4 år eller mindre.

Brukerveiledning for statistikkbanken