Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

05152: Utvalgte fullførte laveregradsstudier, etter kjønn, antall år siden første registrering i høyere utdanning og studium (avslutta serie) 2002-2003 - 2009-2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

laveregradsstudium

Totalt 18 Valgte

Søk

år siden første registrering Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.09.2013
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Måleenhet
Fullførte laveregradsstudier:
personer
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
prosent
Referansetid
Fullførte laveregradsstudier:
01.10.
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Varighet på utdanning:
3 år og mindre - under 40 mnd
4 år - 41-52 mnd
5 år - 53-64 mnd
6 år - 65-76 mnd
7 år - 77-88 mnd
8 år - 89-100 mnd
8 år og mer - over 89 mnd
9 år - 101-112 mnd
10 år - 113-124 mnd
11 år - 125-136 mnd
12 år - 137-148 mnd
13 år og mer - over 149 mnd
statistikkvariabel
Fullførte laveregradsstudium (prosent)
Beregningsgrunnlaget for prosenter er sum fullførte på studiet.

Brukerveiledning for statistikkbanken